วัดไทยในเยอรมนี

   Berlin
วัดพุทธวิหาร
Buddhavihara Buddha Verein Berlin e.V.
เจ้าอาวาส พระมหาพยอมสุทัสสะโน
Steinkirchenerstr. 17
13435 Berlin (Wittenau)
Tel. 030-4169844– 46
Fax. 030-40713580
วัดพุทธาราม
Wat Buddharama, Buddharama Verein e.V.
เจ้าอาวาส พระครูโสภณสุตนิเทศ
Schoenagelstr. 24
12685 Berlin
Tel. 030-9333072, 9339460
Fax. 030-9333072
Mob. 0170-9376739
Email: watberlin@hotmail.com

วัดป่าโพธิธรรม
พระเบญจมินทร์ วรกิจโจ
Wat Pah Bodhi-Dhamm
Breitehornweg 1 A
10489  Berlin
Tel. 0176-62610958
www.wat-pah-bodhi-dhamm.de

วัดพระภาวนา เบอร์ลิน
พระสนทยา สุทธาโภ วันดี
Wat Phrabhavana Berlin
Schoenfelder Str. 12
12355 Berlin
Tel. 030-32527017
Fax 030-32527018

วัดสังฆทาน เยอรมัน Brandenburgische Straße 76a
15566 Schöneiche bei Berlin
Tel.: +49 (0)30 – 65 07 63 97
Email: info@sanghathan.de

    Hamburg
วัดพุทธบารมี
Wat Buddhabharami TDKV e.V.
เจ้าอาวาส พระครูคุณสารโสภณ
Woeschenhof 11
22045 Hamburg
Tel. 040-79300232
Fax. 040-79300234
 

 

   Nordrhein-Westfalen
วัดป่าอนาลโย
Wat Pah Analyo
Buddhistischer Verein NRW e.V.
พระครูสังฆรักษ์ ชัชวาลย์ สุภัทโท
Luebkestr. 20
44141 Dortmund
Tel. 0231-1890339
Fax. 0231-1890337
webmaster@watpah-analayo.org
www.watpah-analayo.org

วัดธรรมนิวาส
Wat Dhammaniwasa (Theravada- Waldtradition)
Buddhistisches Zentrum
Freunder-Weg 69
52068 Aachen
Tel. 0241-4014081
Fax. 0241-4014082
Email: dhammaniwasa@t-online.de
www.wat-dhammaniwasa.de

วัดชัยมงคล Wat Chaimongkol
Kalk-Mülheimer Str. 317
51065 Köln
Tel.: 0221-96496483
Handy: 01522-6073923

Thailändisch-Deutscher Kulturverein Wat Dhammabharami e.V.
วัดธรรมบารมี
Engelbertstr. 1a
44379 Dortmund
Tel.: 0231-963 36 82, 0231-696 96 14, 0231-696 96 15
Fax: 0231-963 36 82
Mobil: 0160-960 322 54

 

   Schleswig-Holstein
Wat Katanyutaram Meditationszentrum
วัดกตัญญุตาราม

Mölingstr. 8
24103 Kiel
Tel.:/Fax: 0431-90 66 929
   Niedersachsen
วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์
Wat Dhammavihara Hannover
เจ้าอาวาส พระมหาทองนาค นาควโร
Am Ahlemer Turm 3
30453 Hannover (Ahlem)
Tel: 0511-7685746
Fax: 0511-5421931
   Hessen
Wat Buddha Frankfurt
Odenwaldstr. 22
65479 Raunheim

Wat Bodhi-Dhamm, Buddhistischer Verein e.V.
พระเบญจมินทร์ วรกิจโจ
Melchoirstr. 9
65929 Hoechst/Frankfurt am Main
Tel. 069-30066768/-9
Email: watbodhidhamm@yahoo.com,
info@bodhi-dhamm.de
www.bodhi-dhamm.de

วัดพุทธมงคล วราราม
Wat Buddhamongkolwararam
Thailandischer Kulturverein Wat Thai Germany e.V.
พระมหา พยรรคฆิณฑฒ์
Kirchstr. 8
63538 Gross-Krotzenburg
Tel/Fax 06186-914890
www.buddhamongkol.com

วัดพุทธปิยวรา ราม
Wat Buddha Piyawararam
Thailaendische Buddhisten e.V.
Meditationszentrum
พระครูสังฆรักษ์ชเนศร์ ชุตินธโร
Dietzenbacherstr. 6
63303 Dreieich-Gotzenhain
Tel. 06103-833253
Fax. 06103-831958
E-Mail: oferadi@hotmail.com, buddhapiya@msn.com
www.buddhapiya.org

 
   Baden Württemberg
Wat Buddha Heilbronn
วัดพุทธไฮล์บรอนน์
Raiffeisenstr. 58
74182 Obersulm-Willsbach
Tel.: 0713-45165651, 0713-45165652

Wat Buddhanantaram
วัดพุทธนันทาราม
Hebelstr. 3
74889 Sinsheim
Tel.: 07261-62016
Handy: 0176-2456121

Wat Sanghavihara
วัดสังฆวิหาร
Lerchenstr. 79
70176 Stuttgart
Tel.: 0711-31963999, 0711-60707333
Handy: 0171-4995236
E-Mail: Phraholli@gmail.com
E-Mail: info@thaizentrum-bodensee.d

Wat Santiwararam วัดสันติวราราม
Dr.-Zeiler-Platz 3 89362 Offingen
Tel.: 08224-8045888, 08224-8045889
E-Mail: Phraholli@gmail.com
Meditationszentrum Bodensee
Thailändisches Kultur Zentrum-Bodensee e.V.
ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วิปัสสนากรรมฐาน) พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงคโล)>

Lindauerstr.76
88085 Langenargen
Tel.: 0754-393-9777
Fax: 0754-393-9778
E-Mail: info@thaizentrum-bodensee.de   
Bayern
Buddhistischer Tempel Nürnberger LAND e.V.
วัดไทยนึร์นแบร์ก
Gebet- und Begegnungsstätte Nürnberg-Süd
Lenzstr. 5
90408 Nürnberg
Tel.: 0911-431 87 87

Wat Buddhadhamma
วัดพุทธธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรม) นครมิวนิค

Keferloherstr. 99
80807 München
Tel.: 089-600 862 87-8
Fax: 089-600 862 89  

Wat Thai Munich
วัดไทยมิวนิค

Bad-Dürkheimer Str. 14
81539 München-Giesing
Tel.: 089-812 46 41
Fax: 089-68 01 92 28  

Wat Thepwongsaram
(Thailändischer Kulturverein Wat Thepwongsaram Nürnberg Germany e.V.)

 วัดเทพวงศาราม เมืองนึร์นแบร์ก
Rothenburger Str. 39
90443 Nürnberg
Tel.: 0911-801 61 41, 0176-516 366 92

Wat Phra Dhammakaya Bavaria
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Heinkelstr. 1
86343 Königsbrunn
Tel/Fax.: 08231-9574531
Mobil: 0162-6340013

   Saarland
วัดสมเด็จ เยอรมนี
Wat Somdej Germany
พระครูปลัดไพบูลย์กิจ อัคคะวิปุโล
Waldhoelzbacherstr. 19
66679 Losheim-Waldhoelzbach
Tel. 06872-9214410
Mob. 0174-6109153
Email: bkmw2002@yahoo.com

www.watsomdej.com

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.